تمرینات مربوط به ب اس ن در بدنسازی

حرکت پشت پا ایستاده

http://img.bodybuilder.ir/images/10963806550064135872.gif
.
پرس پا با ماشین
http://img.bodybuilder.ir/images/86021939229284550121.gif
.
اسکوات تک دمبل
http://img.bodybuilder.ir/images/40200901694447274956.gif
.
دد لیفت با ماشین اسمیت
http://img.bodybuilder.ir/images/91700171074109137806.gif
.
ب اس ن در حالت پل
http://img.bodybuilder.ir/images/02582117316850713357.gif
.
حرکت مخصوص طرفین ب اس ن
http://img.bodybuilder.ir/images/89954431141462589508.gif

منبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 77 بازدید