آموزش تمرینات مربوط به ساعد در بدنسازی

 

ساعد ایستاده سیم کش:انجام این حرکت برای عضلات ساعد مفید است

ساعد نشسته هالتر یا دمبل کف دست رو به بالا:انجام این حرکت به عضلات فلکسور ساعد فشار وارد میکندساعد نشسته هالتر یا دمبل کف دست رو به پایین:انجام این حرکت به عضلات اکستنسور ساعد فشار وراد میکند.ساعد ایستاده هالتر از پشت:این حرکت برای افزایش حجم عضلات فلکسور ساعد انجام میشود.


تمرینات دیگر ساعد
منبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 68 بازدید