آموزش تمرینات پشت پا در بدنسازی(همسترینگ)

حرکت مناسب برای افزایش حجم : پشت پا لیفت ، پشت پا ماشین خوابیده ، فیله کمر خوابیده
حرکات مناسب برای تفکیک عضلانی : پشت پا ماشین ایستاده تک تک ، پشت پا ماشین خوابیده
پشت پا لیفت : یکی از حرکات مادر بوده و برای افزایش حجم عضلات پشت پا ،زیر بغل،فیله کمر و ساعد بسیار مفید است.
پشت پا با دستگاه اسمیت
http://img.bodybuilder.ir/images/18355481937614619394.gif
پشت پا ماشین خوابیده: انجام این حرکت به عضلات پشت پا فشار وارد میکند.این حرکت هم در زمان حجم و هم در دوران تفکیک عضلانی عضو ثابت برنامه تمرینی بیشتر بدنسازان است.
http://img.bodybuilder.ir/images/11208869463541458865.gif
خوابیده تک تک
http://img.bodybuilder.ir/images/94880068806564941986.gif
پشت پا ماشیت تک تک ایستاده:انجام این حرکت به عضلات پشت پا فشار وارد میکند و در دوران تفکیک عضلانی کاربرد بیشتری دارد.
http://img.bodybuilder.ir/images/63130823882088808564.gif
حرکاتی دیگر برای وارد شدن فشار به عضلات پشت پا (همسترینگ)
قیچی لانگز:این حرکت برای عضلات جل ران و پشت پا مفید است
http://img.bodybuilder.ir/images/78146722748616075560.gif

قیچی (لانگز) با دمبل

پشت پا سیم کش:این حرکت برای وارد شدن فشار به عضلات پشت پا نیز مفید است . این حرکت در زمان تفکیک عضلانی کاربرد بیشتری دارد
پشت پا ماشین برعکس

http://img.bodybuilder.ir/images/66677740043267754836.gif

منبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 179 بازدید