حرکات جلو بازو با کابل در پرورش اندام

جلو بازو سیم کش از بغل

جلو بازو سیم کش از بالا خوابیده:انجام این حرکت به منظور افزایش ارتفاع عضله دو سر بازویی انجام میشود.

جلو بازو سیم کش خوابیده:این حرکت به منظور تفکیک و حجم قسمت بالای دوسر بازویی انجام میشود.

منبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 76 بازدید