حرکات قسمت پشتی سرشانه در پرورش اندام


با دستگاه اسمیت

نشر خم:انجام این حرکت برای تحت فشار قرار دادن بخش پشتی عضله دلتوئید بسیار موثر و مفید میباشد.انجام این حرکت ، عضله ذوذنقه ای و عضلات ناحیه پشت (لاتیسیموس ) را نیز تحت فشار قرار میدهد. در ضمن این حرکت را میتوان بر روی میز و بدون میز انجام داد.

نشر خم سیم کش:انجام این حرکت مانند انجام ان با دمبل موجب فشار امدن به ناحیه پشتی عضله دلتوئید میشود . با این تفاوت که که کاربرد این حرکت بیشتر در دوران پیش از مسابقات و تفکیک عضلانی است.

بصورت تک دست

بصورت جفت دست بر روی میز

نشر از جانب خوابیده:انجام این حرکت با توجه به تغییر شیب میز فشار به بخشهای مختلف عضله دلتوئید وارد میشود اما فشار عمده به بخش های میانی و پشتی این عضله است.

نشر خم بر روی میز شیب دار:نحوه انجام و چگونگی تحت فشار قرار گرفتن عضلات مانند نشر خم است با ای تفاوت که فشار کمتری به مهره های کمر وارد میشود.این حرکت را میتوان با انواع میز شیب دار انجام داد.

منبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 267 بازدید