تمرینات ساق پا در پرورش اندام

تمرینات ساق اغلب در پایان تمرینات پا یا عضلات دیگر انجام میشوند که در این حال بدنسان نه رمق و نه حوصله ادامه تمرینات را دارد.همچنین هنگتم انجام تکرارها وقتی سوزش در عضله اغاز میشود ، ورزشکار به گمان اینکه عضله را به حد ناتوانی رسانده اند ، از انجام ادامه تکرار ها خوداری میکنند . باید بدانید احساس سوزش در عضله به هیچ وجه به معنای رسیدن عضله به حد ناتوانی نیست و بیشتر ورزشکاران پس از شروع سوزش قادر به انجام حداقل پنج یا ده تکرار دیگر (گاهی اوقات 20 تکرار دیگر) هستند.

مطمئن باشید رها کردن تمرینات ساق به امید حجیم ساختن انها در هفته ها و ماههای بعدی و یا چند وقت مانده به مسابقات ، امری غیر ممکن است.

تمرینات ساق باید مانند تمرینات دیگر عضلات جدی گرفته شود و جای مناسب خود را در برنامه تمرینی پیدا کنند و با سیستمهای مختلف تحت فشار قرار گیرند
از انجایی که عضله ساق ، عضله کوچکی است میتوان این ماهیچه را یک روز در میان نیز تحت فشار قرار داد. یکی از مهمترین نکاتی که به منظور افزایش حجم این عضله باید همیشه مد نظر داشت ،انجام کامل حرکات است.معمولا ورزشکاران حرکات ساق را به طور کامل انجام نداده و مسیر حرکت را به صورت نیمه طی میکنند.دامنه حرکت این عضله کوتاه بوده و اگر ورزشکاری دامنه را نیز با ناقص انجام دادن حرکت کوتاهتر کند از رشد عضله ساق خبری نیست.

 

 

حرکات مناسب برای افزایش حجم:ساق پا ایستاده دستگاه، ساق پا دستگاه پرس
حرکات مناسب برای تفکیک عضلانی:ساق پا نشسته دستگاه،ساق پا دستگاه پرس

 

 

ساق پا ایستاده دستگاه:بهترین و پرطرفدارترین حرکت برای حجیم کردن عضلات ساق میباشد.انجام این حرکت،به عضله گاسترو کنمیوس (دوقلو) و عضله سولئوس به طور ثانوی فشار وارد میکند.

تذکرات:
1- این حرکت را با یک پا (تک تک) نیز میتوان انجام داد
2-در بالاترین وپایینترین نقطه حرکت مکث کوتاهی بکنید
3-در این حرکت و دیگر حرکات ساق ، اگر نوک پاها مستقیما رو به جلو باشد،فشار به طور مساوی به هر دو بخش عضله دوقلو وارد میشود، اگر نوک پاها رو به خارج متمایل باشند،قسمت داخلی عضله و اگر نوک پاها رو به داخل باشد قسمت خارجی این عضله تحت فشار بیشتری قرار میگیرد.


http://img.bodybuilder.ir/images/46363592467517184524.jpg


ساق پا ایستاده دمبل:این حرکت نیز مانند ساق پا ایستاده با دستگاه میباشد با این اختلاف که در این حرکت هیچ فشاری به کمر وارد نمیشود.


http://img.bodybuilder.ir/images/20278971969290902868.gif
ساق پا ایستاده هالتر:این حرکت نیز برای حجیم کردن عضله دوقلو انجام مشود . این حرکت را میتوان با دمبل نیز انجام داد.(برای فشار بیشتر ، زیر پای خود را با قرار دادن وزنه یا تخته ای ، به اندازه 10 سانتیمتر بلند تر کنید)


http://img.bodybuilder.ir/images/87542257384292770759.gif
ساق پا نشسته دستگاه:انجام این حرکت ، عضله سولئوس را تحت فشار قرار داده و عضله گاسترو کنمیوس نیز (به ویژه بخش خارجی ان ) در مرحله دوم مورد تمرین واقع میشود.(در صورت نبود دستگاه این حرکت را با هالتر نیز میتوان انجام داد)


http://img.bodybuilder.ir/images/26923220193828445119.gif


ساق پا نشسته هالتر (برای فشار بیشتر ، زیر پای خود را با قرار دادن وزنه یا تخته ای ، به اندازه 10 سانتیمتر بلند تر کنید)


http://img.bodybuilder.ir/images/55046520280210196213.gif


ساق پا دستگاه پرس:حرکتی بسیار خوب و موثر برای عضله گاسترو کنمیوس (دوقلو) میباشد.
در این حرکت به عضله سولئوس به طور ثانوی فشار وارد میشود.مناسب بود و برتری این حرکت نسبت به بقیه حرکات به این دلیل است که در انجام این حرکت ، حداکثر فشار با وزنه های سنگین به عضله دوقلویی و حداقل فشار به کمر وارد میشود.


http://img.bodybuilder.ir/images/32451900428484517974.gif


ساق با دستگاه هاک:این حرکت ، حرکتی بسیار مناسب برای تحت فشار قرار دادن و افزایش حجم عضلات ساق میباشد اما باید توجه داشت که محل قرار گرفتن پا ها در طول انجام حرکت بیش از حد متمایل به عقب نباشد.


http://img.bodybuilder.ir/images/38697250850706425478.gif

منبع: http://forum.bodybuilder.ir

 

/ 0 نظر / 275 بازدید