تمرینات زیر بغل در بدن سازی


بارفیکس با وزنه در اینجا با دستگاه انجام میشود.در صورت نبود دستگاه میتوان از وزنه (دمبل)استفاده کرد .

زیر بغل سیم کش از پشت - دست باز :انجام این حرکت که یکی از حرکات مفید برای افزایش پهنا و حجم بخش (خارجی - بالایی ) عضله لاتیموس (زیربغل) میباشد عضلات دوسر بازویی براکیاس ذوزنقه ای (کول) ساعد و بخش پشتی عضله دلتویید نیز مورد فشار قرار میگیرند.بخش میانی و تحتانی عضله لاتیموس نیز به جزئی تحت فشار قرار میگیرند.

زیربغل سیمکش از جلو - دست باز :انجام این حرکت برای افزایش بخش میانی عضله لاتیموس مفید است .بخش خارجی -بالایی این عضله و همچنین عضلات دلتوئید ،دوسر بازویی ، براکیالیس و ساعد نیز تحت فشار قرار میگرند. (در ضمن برای فشار بیشتر میتوان میله دستگاه را تا روی سینه پایین اورد).

سیم کش از جلو دست برعکس :این حرکت برای افزایش حجم بخش پائینی-خارجی و پایینی عضله لاتیموس (زیربغل)انجام میگیرد

منبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 170 بازدید