آموزش تمرینات بخش پایینی زیر بغل (فیله کمر)

 

پشت پا لیفت :یکی از حرکات مادر برای تحت فشار قرار دادن عضلات لاتیسیموس ،پشت پا،باسن ،ارکتور ،فیله کمر و ساعد مفید میباشد.

با دستگاه اسمیت

با دمبل

حرکت مناسب دیگر برای فیله کمر (Lying Back Presses)

منبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 82 بازدید